Need Help ?
Call: +977- 037520105

जि. शि. अ.

बालकृष्ण चापागाइ

वर्तमान संविधानले शिक्षालाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । तथापि पहुँचमा समता तथा समानता, उपलब्धिमा एकरुपता तथा गुणस्तरीयता र संस्थागत क्षमता विकास तथा जवाफदेहीता वर्तमान विद्यालय शिक्षाका विद्यमान चुनौतिहरु हुन् । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गराउन सबै तह र तप्काबाट चासो र अथक् प्रयत्न आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको शैक्षिक सुधार मार्गचित्र २०७१-२०७३ आएको छ, जसले जिल्लाको शैक्षिक गतिविधिलाई निश्चित दिसातर्फ डोर्याउनेछ । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता मिल्ने विश्वास यस कार्यालयले लिएको छ ।

तहगतरुपमा शिक्षालाई भिन्नाभिन्नै कार्यक्रमका रुपमा राखी योजना निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आएको विगतको परम्परालाई विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले विस्थापित गरेको छ । विगतको ४ तहमा बर्गीकृत विद्यालय शिक्षाको अवधारणालाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गर्ने सोचअनुरुप कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीहरुको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा संरचनागत तथा कार्यमूलक परिवर्तनसहित जवाफदेहिता तथा कार्यदक्षता बृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिने आशा गर्न सकिन्छ ।